คำศัพท์ : gift

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gift (กิฟท)

พรสวรรค์ การให้

ลาภ