คำศัพท์ : gib

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gib (จิบ)

แขนปั้นจั่น