คำศัพท์ : ghi

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ghi (กี)

น้ำมันเนย