คำศัพท์ : ghee

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ghee (กี)

น้ำมันเนย