คำศัพท์ : germ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
germ (เจิม)

เค้าความคิด เชื้อโรค