คำศัพท์ : gent

(ถูกค้นหาทั้งหมด 46 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gent (เจ็นท)

สุภาพบุรุษ