คำศัพท์ : gene

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gene (จีน)

หน่วยถ่ายพันธุ์