คำศัพท์ : gem

(ถูกค้นหาทั้งหมด 143 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gem (เจ็ม)

ของมีค่า ฝัง

ตราของหัวแหวน

รัตนชาติ