คำศัพท์ : gee

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gee (จี)

เอ้อเฮอ