คำศัพท์ : gaze

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gaze (เกส)

เพ่งดู