คำศัพท์ : gawk

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gawk (กอค)

คนเปิ่น