คำศัพท์ : gawd

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gawd (กอด)

พระผู้เป็นเจ้า