คำศัพท์ : gave

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gave (เกฝ)

มอบ ผ่อน

วางไว้ให้

จัดให้มี

ออกคำสั่ง

อนุญาตให้

ปล่อย

ให้