คำศัพท์ : gate

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gate (เกท)

ประตูเข้าออก จำนวนคนผ่านประตูเข้าไปดูการมหรสพ

ช่องแคบผ่านภูเขา