คำศัพท์ : gasp

(ถูกค้นหาทั้งหมด 46 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gasp (กาซพ)

พูดด้วยอาการหอบฮัก ๆ