คำศัพท์ : gas

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gas (แก็ซ)

ควัน ยาสลบ

ก๊าซ

คำพูดลม ๆ

น้ำมันเบนซิน