คำศัพท์ : garb

(ถูกค้นหาทั้งหมด 47 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
garb (กาบ)

แต่งตัว