คำศัพท์ : gape

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gape (เกพ)

(แผล) เบ้อ อ้าปากหาวนอน