คำศัพท์ : gap

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gap (แก็พ)

ช่องโหว่ ความแตกต่างกัน (ในความเห็น)

จำนวนที่ขาดไป