คำศัพท์ : gaol

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gaol (เจล)

จำคุก