คำศัพท์ : gang

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gang (แก็ง)

พวกโจร (เลื่อย

กระเดื่อง

คอนเด็นเซอร์) ที่จัดเป็นชุด