คำศัพท์ : gall

(ถูกค้นหาทั้งหมด 47 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gall

เบญกานี คำขมขื่น

น้ำไต

กวนโทสะ

ทำให้เป็นแผล