คำศัพท์ : gale

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gale (เกล)

ลมแรง (หัวเราะ) ครืนใหญ่