คำศัพท์ : gal

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gal (แก็ล)

ผู้หญิงสาว