คำศัพท์ : gain

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gain (เกน)

บรรลุ จำนวนเพิ่มขึ้น

ทรัพย์

ได้

ใกล้เข้าไป

ได้เปรียบ

ได้กำไร