คำศัพท์ : gage

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gage (เกจ)

เก หยั่ง

ขนาดลวด