คำศัพท์ : gag

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gag (แก็ก)

เครื่องถ่างปาก ถ้อยคำที่ตัวละครกล่าวโดยไม่มีบท

สวมบังเหียนปาก