คำศัพท์ : gaff

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gaff (แก็ฟ)

ไม้ขวางที่ร้อยตีนใบเรือ หลาวแทงปลา