คำศัพท์ : gad

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Gad (แก็ด)

พระเจ้า เที่ยวเดินไปเดินมา