คำศัพท์ : gab

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gab (แก็บ)

พูดเร็ว