คำศัพท์ : fur

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fur (เฟอ)

ขนสัตว์ที่ทำเป็นเครื่องคล้องคอ เกล็ดขาวที่จับอยู่ก้นกา