คำศัพท์ : fund

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fund (ฟันด)

ทุน เงิน

ใบกู้ของรัฐบาล