คำศัพท์ : fuel

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fuel (ฟยู-เอ็ล)

ฟืน