คำศัพท์ : fuck

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fuck (ฟัค)

ระยำ