คำศัพท์ : frau

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
frau (ฟเรา)

ผู้หญิงเยอรมัน