คำศัพท์ : fowl

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fowl (เฟาล)

เนื้อไก่เนื้อเป็ด