คำศัพท์ : fort

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fort (โฟท)

ป้อมถาวรขนาดเล็ก