คำศัพท์ : form

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
form (ฟอม)

มี (ความคิด) แบบคำพูด

ชนิด

จัดตั้ง

จัดแถว

ชั้น

กรอบ

แบบ