คำศัพท์ : fork

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fork (ฟอค)

สามง่าม ล้วง

กิ่งก้าน สาขา

ประกายของสายฟ้า

แยกออก

โกย (ฟาง)