คำศัพท์ : for

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
for (ฟอ)

ต่อเมื่อคำนึงถึงว่า แม้แต่เพื่อ

เพราะ

แทน

ระหว่าง

ในเรื่อง