คำศัพท์ : foot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 156 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
foot (ฟุท)

สุดท้ายปลายโต่ง บาท

เต้นรำ

ฝีเท้า

ย่ำต๊อก

ตีน (เขา)

ฟุต