คำศัพท์ : food

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
food (ฟูด)

อาหาร