คำศัพท์ : folk

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
folk (โฟค)

ชาว (นิทาน

เพลง

การเต้นรำ) ของคนสามัญซึ่งสืบมาแต่โบราณ

ญาติ