คำศัพท์ : fold

(ถูกค้นหาทั้งหมด 198 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fold (โฟลด)

ฝูงชนซึ่งอยู่ในความอารักขาของพระ กำ

ห่อ

พับ

ไขว้ (ขา)

ซอก