คำศัพท์ : fog

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fog (ฟ็อก)

(ฟิล์มถ่ายรูป) มัวเพราะถูกแสง หมอก