คำศัพท์ : foci

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
foci (โฟ-ไซ)

จุดที่แสงจากแว่นมารวมกัน