คำศัพท์ : fob

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fob (ฟ็อบ)

ตบตา เหรียญติดสายทิ้ง

กระเป๋าใส่นาฬิกาพก