คำศัพท์ : foam

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
foam (โฟม)

(ม้า) มีฟองที่ปาก