คำศัพท์ : fly

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fly (ฟไล)

แพร่ มีปีก

ปลิว

กระเด็น

ล่องหน

บิน

แมลงวัน

เปิดหนี