คำศัพท์ : flux

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
flux (ฟลัคซ)

ท้องร่วง ความดูดของแม่เหล็ก

วัตถุสำหรับละลาย